© Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy Helsinki (Y-tunnus 2132289-3)
| Etusivulle | Julkaisut ja koulutus

40

vuoden
kokemus
yhtiönne
käyttöön

TIETOA TALOYHTIÖN ONGELMISTA


Tarjoamme asiakasyhtiöillemme 50 - 500 € lisähintaan (riippuu tilinpäätöksen erityispiirteiden laajuudesta:
tavanomaisissa "rutiinitilinpäätöksissä" suppea: 50 - 100 €) tukea tilinpäätöksen yhtiökokousesittelyyn:

Hallituksille kohdistetun taloyhtiökohtaisesti räätälöitävän koulutuspakettin aineiston perusteella tehtyjen julkaisujemme
(katso lähemmin:
Tilinpaatosopas.fi) laadinnan yhteydessä on syntynyt ajatus:

Miksi emme auttaisi osakkailta, hallituksen jäseniltä ja jopa joskus ammatti-isännöitsijöiltakin koulutustilaisuuksissa ja keskusteluissa
kuulemamme ongelman ratkaisemisessa: "En ole tyytyväinen tapaan, jolla taloyhtiön tilinpäätös esitellään: Asioita ei selvitetä ymmärrettävästi."

Kun meillä on joka tapauksessa syvällistä tietoa yhtiön taloudellisesta tilasta ja olemme kehittäneet koulutusta varten välineitä
teemme halukkaille asiakasyhtiöille - joko hallituksen ja isännöitsijän tilinpäätösesittelyn valmistelun tukena tai suoraan yhtiökokouksessa käytettäväksi:
pdf- ja mp3- tiedostomuotoisena eräitä tilinpäätöksen keskeisinä kommentoitavia kohtia koskevan selvityksen (kuvat ja äänikommentit)

Tukea isännöitsijän vaihdostilanteisiin:

Kokenein tarkastajamme käyttöönne isännöinnin vaihdostilanteiden hallinnan tueksi.

40 vuoden aikana sadoista isännöitsijätoimiston vaihdoksista kertyneen kokemuksen perusteella Ilkka OT Tähtinen toteaa:
"Isännöitsijän kanssa on vähän kuin elämänkumppaninkin: Usein on niin, ettei tilanne vaihtamalla parane.
Hyvä toimiva hallitus joutuu harvoin vaihtamaan isännöitsijää, sillä vaativa, mutta vaatimuksissaan kohtuullinen ja isännöintiä tukeva
hallitus saa parhaan irti vähemmän täydellisestäkin isännöitsijästä - eikä täydellistä muuten ole olemassakaan."

Mutta jos asiakasyhtiömme hallitus katsoo oikeasti aiheelliseksi vaihtaa isännöitsijätoimistoa, kannattaa miettiä:
Olisiko yhtiön asioita tuntevan ja isännöitsijänvaihdosten hoidon keskeisistä käytännön ongelmista runsaasti kokemusta osaavan asiantuntijan tuesta kenties apua?

Väärinkäsitysten välttämiseksi:

1. Palvelemme tässä ainoastaan asiakasyhtiöitämme, koska vain siten on mahdollista antaa "täsmähoitoa" yhtiötä koskeviin taustatietoihimme tukeutuen
2. Palvelumme ei käsitä millään tavoin isännöitsijän valintaa: Se ei sopisi tilintarkastajan asemaan: Jos tilintarkastaja esittäisi vähänkään näkemyksiä
ehdokkaiden soveltuvuudesta, seuraisi siitä kestämätön tilanne, jossa myöhemmin arvioidaan sellaisen henkilön toimintaa, josta on jo aiemmin jotain lausuttu.

Palvelu kohdistuu siis puhtaasti sellaisiin seikkoihin, kuin minkä tyyppisiin keskeisiin asioihin yhtiön tietojen ja aineistojen siirrossa hallituksen
jäsentenkin on syytä ainakin jossain määrin paneutua - aivan riippumatta siitä, voisiko paneutumatta jättämisestä joutua korvausvastuuseen.

Onhan hallituksen jäsenen perusteltua pyrkiä osaltaan ennaltaehkäisemään yhtiölle kalliiksi kenties käyvien ongelmien syntymistä vaikkei laillista vastuuta
olisikaan - yhtiön etua kai halutaan varjella muutoinkin kuin vain henkilökohtaisten vahingonkorvausten pelossa.

Esimerkkeinä seikoista, joihin neuvonnassa kiinnitetään huomiota ovat suppeat listat seikoista, joiden läpi käyminen siirron yhteydessä on syytä
edellyttää kirjallisesti dokumentoiduksi, jottei myöhemmin ilmene puutteita joko aineistossa tai yhtiössä vaihtohetkellä ajankohtaisten merkittävien ongelmien
tiedottamisessa vanhalta uudelle isännöitsijälle.

Asia saattaa kuulostaa joutavalta byrokratialta, mutta tosiasiassa tällaisten asioiden laiminlyöminen on toistuvasti aiheuttanut merkittäviä vahinkoja yhtiöissä.Keskeiset toimintatapamme

1. JOKAINEN ASIAKASYHTIÖMME SAA JOKA VUOSI KÄYTTÖÖNSÄ RYHMÄMME PARHAAN ASIANTUNTEMUKSEN
Siksi kokenein tarkastajamme osallistuu jokaisen tilintarkastustehtävämme suunnitteluun, raportointia edeltävään työn arviointiin sekä raportointiharkintaan.
2. PYRIMME LISÄÄMÄÄN TILINTARKASTUKSESTA SAATAVAA HYÖTYÄ
Siksi suosittelemme, että asiakasyhtiöissämme ryhdyttäisiin ajoittamaan suurten hankkeiden suunnittelu niin, että suunnitelmat voitaisiin tarkastaa jo ennen niiden esittämistä yhtiökokoukselle - ja erityisesti ennen niiden toimeenpanoa.
Tilintarkastaja ei lain mukaankaan voi osallistua päätöksentekoon. Sen sijaan hän voi hän tutustua jo etukäteen aineistoon voidakseen varoittaa ajoissa sellaisista asioista, joista hän normaalisti huomauttaisi vasta tilintarkastuskertomuksessa.
Näin menetellen saavutetaan se etu, ettei virhettä todeta vasta kun se on jo ehtinyt aiheuttaa vahinkoa.
3. USKOMME, ETTÄ KOHTUULLISEN VARMUUDEN ANTAVA TILINTARKASTUS EDELLYTTÄÄ MYÖS RAAKAA TYÖTÄ
Tilintarkastuksessa ei kustannussyistäkään voida pyrkiä täydelliseen varmuuteen. Kohtuullinen varmuus edellyttää kuitenkin monipuolista työtä.
Siksi tarkastukseemme kuuluu myös esimerkiksi merkittävä määrä yksityiskohtaista maksuliikenteen tarkastamista.
Kokemus on mielestämme osoittanut, etteivät kehittyneimmätkään analyyttiset tarkastusmenetelmät korvaa vaikkapa riittävän pankkitapahtumien vertailun puuttumista:
Ammatillisen skeptisyyden vaatimusta - joka varmistaa tarkastuksen tuloksena annettujen lausuntojen kohtuullista luotettavuutta - on vaikea noudattaa käärimättä hihoja.
Keskeisinä toimintatapojamme ohjaavat:
- Pyrkimys hyödyntää pitkäaikaisen kokemuksen tuomaa riskien haistamiskykyä tarkastustoimenpiteiden painottamisessa ja pulmien ajoissa esille nostamisessa
- Vahva usko riittäävän yksityiskohtaisen tarkastuksen merkitykseen keskeisenä osana tarkastuksen tason varmistamista.
.

Suurinta kiinnostusta tunnemme sellaisia asunto-osakeyhtiöitä kohtaan, joissa arvostetaan osakkaiden tarpeita:

Taloyhtiö, jossa hallitus ja isännöitsijätoimisto pyrkivät avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen silloinkin kuin laki ei siihen pakota on erityisesti meidän makuumme:
Toimimme mielellämme yhteistyössä pyrittäessä esimerkiksi saamaan tilinpäätöksiä osakkaita paremmin palveleviksi ja kiinnostavammiksi.
.
Sen lisäksi, että katsomme sen olevan suotavaa kun muistetaan osakkaiden lopulta maksavan tavallisissa
taloyhtiöissä lopulta kaiken, on käytäntö osoittanut, että esimerkiksi erittäin usein toimintakertomuksissa
laiminlyöty vastikejäämien erityispiirteiden kommentointien laiminlyönti voi joskus aiheuttaa merkittäviä
sekaannuksia ja taloudellisia vääritymiä vaikkapa sellaisissa tapauksissa, joissa lainaosuussuoritusten
edelleentilitys on lykkääntynyt rahoitustilanteen vuoksi.
.
Jos toimintatapamme kiinnostavat, vastaamme mielellämme tiedusteluihin. Yhteydenotot uusia asiakkaita koskien:
Ilkka OT Tähtinen, HTM / 0440-413350 (kevällä arkisin klo 8 - 20)
Kotisivujemme lisäksi olemme selvittäneet tilintarkastusta mm. Kiinteistöliiton taloyhtio.net -sivuston taloutta koskevassa osuudessa / Tilintarkastus.