© Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy Helsinki - HTM-yhteisö (Y-tunnus 2132289-3)
| Kotisivulle

Yhtiökokous on osakkaan tärkein tilaisuus valvoa etujaan

Osakkaan onkin syytä paneutua yhtiökokousasioihin jo etukäteen - muulloinkin kuin suuria hankkeita koskevan päätökseneton yhtyedessä.

Hallituksen jäsenten vaalin ja - usein merkitykseltään aliarvioidun - tilintarkastajan vaalin valmistelun lisäksi osakkaan kannattaa valmistautua etukäteen myös tilinpäätöskäsittelyyn. Tätä olemme käsitelleet enemmän mm. Kiinteistölehden numero 2/2011 artikkelissa Osakkaan valmistautuminen yhtiökokoukseen, joka on jatkoa taloyhtiön johtoa herättelemään pyrkineelle artikkelillemme numerossa 1/2011 Taloyhtiön tilinpäätös osakkaan näkökulmasta

Hallituksen jäsenten kiinnostusta ja valmiutta toimia luottamustehtävässä kannattaa selvitellä etukäteen. Taloyhtiön edun mukaista olisi, että jäseniksi pyrittäisiin saamaan henkilöitä, jotka ovat valmiit paneutumaan hallitustyön keskeisimpiin asioihin ainakin sen verran, ettei vain levitellä käsiä, jos isännöinti ei toimi:

Isännöinnin ja hyvän isännöinnin ratkaiseviin rajanvetoihin kuuluu käsityksemme mukaan se, tehdäänkö asioita hyvissä ajoin vai viime tingassa tai vielä myöhemmin. Tässä asiassa hallituksella on merkittävä tehtävä: Jo isännöintisopimuksen tekovaiheessa kannattaisi ottaa sopimustasolle selkeä periaatevaatimus, jossa korostetaan velvoitetta toimittaa hallituksen kokouksessa käsiteltävien asioikirjojen toimittamista hyvissä ajoin ennen kokousta.

Isännöinnin työmäärä ei tästä lisäänny. Asioiden hoidon taso paranee kuitenkin merkittävästi, jos hallitukselle annetaan mahdollisuus selvitellä tarvittaessa asioita etukäteen.

Erityisesti merkittävimmissä ja yhtiökokouskäsittelyynkin aikanaan joutuvissa asioissa ajoissa toimiminen on kokemuksemme mukaan erittäin tärkeätä: Riittävä ja ajoissa tapahtuva etukäteisvalmistelu, joka olisi sisältänyt myös tilintarkastajan ennakkoarvioinnin olisi toisinaan säästänyt riitaisuuksilta, lisätyöltä ja merkittävältäkin rahanmenolta.

Pyrimmekin omassa tilintarkastustoiminnassamme siihen, että asiakasyhtiöistä otettaisiin jatkossa entistä paremmin suurten hankkeiden valmistelun yhteydessä käytäntö, jossa meille esitetään alustavat suunnitelmat. Tilintarkastajan kohdalla on sama tilanne kuin isännöinnissä - ajoissa toimiminen ei aiheuta lisätyötä:

Kyseessä ei ole yhtiön johtamiseen ja päätöksentekoon osallistuminen, joka olisi laitontakin. Sen sijaan tarkoituksena on selvittää suunnitelmien lain- ja yhtiöjärjestyksen mukaisuus ja laskelmien tekninen asiallisuus. Käytännössä tehdään siis sama työ kuin "vanhanaikaisessa" tilintarkastuksessa, mutta sen sijaan, että todettaisiin virheiden jo tapahtuneen, oltaisiin ajoissa liikkeellä ja ehkäistään ongelmia ennalta.

Jos toimitte hallituksen jäsenenä tai harkitsette jäsenyyttä, saattaa myös toimistomme uusi, taloyhtiökohtaisesti räätälöitävä hallituksen koulutuspaketti, joka pyrkii hallitustyön käytäntöjen olennaiseen ja monipuoliseen kehittämiseen, olla kiinnostava.
Sitä on esitelty lyhyesti Kiinteistölehden 3/2011 liitteenä alueellisesti menneessä ilmoituksessamme (erityisesti myös liitteen takasivu).

Sivun alkuun